Spring naar inhoud
Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u die stellen bij de receptie van het zwembad. Zij zijn ook bereikbaar onder telefoonnummer 0184 - 612723 

 

Ik wil mijn kind afmelden voor een zwemles.

Dit kunt u doen via de website webshopdeduikelaar.recreatex.be. Op deze manier komt de afmelding direct bij de juiste lesgever terecht. 

 

Ik kan mijn kind niet online afmelden.

Wanneer het niet lukt om online af te melden, wilt u dan even bellen naar de kassa op bovenstaand nummer? Dan kan de zwemonderwijzer van uw kind geïnformeerd worden dat uw kind niet komt.

Daarnaast komt het in de eerste week van een nieuwe periode nogal eens voor dat u niet online kunt afmelden. Waarschijnlijk is er dan voor die periode nog niet betaald. U dient dan eerst te betalen.

 

Mijn kind is ziek/heeft een feestje/moet naar het ziekenhuis/etc, mag deze les ingehaald of verrekend worden?

Nee, door de gemeenteraad is bepaald dat wij geen lessen mogen restitueren. U reserveert een plaats in de groep door de leskaart te betalen, er wordt op uw kind gerekend. Wanneer uw kind langere tijd afwezig is dan wordt het weer op de wachtlijst geplaatst. Als het weer kan beginnen, wordt gekeken waar een plekje is. 


Waar kan ik een administratieve vraag stellen?

Wilt u weten waar uw kind staat op de wachtlijst, of wat het tarief is voor de zwemles van uw kind? Hiervoor kunt u terecht tijdens het telefonische administratieve spreekuur, iedere donderdag van 13.00 - 13.45 uur. U kunt dan bellen naar het algemene nummer van het zwembad: 0184 - 612723. 


Hoe lang is de wachtlijst voor zwemles?

Op dit moment is de wachttijd ongeveer 10 tot 12 maanden.


Ik ben mijn gegevens voor het leerlingvolgsysteem kwijt, wat nu?

Bij de receptie kunt u uw gebruikersnaam opvragen via het algemene telefoonnummer van het zwembad: 0184 - 612723. Daarna kunt u op de website  webshopdeduikelaar.recreatex.be het wachtwoord wijzigen.


Ik wil mijn kind graag op een andere dag of tijd zwemles laten volgen.

Bij de receptie kunt u een wijzigingsformulier invullen. Uw kind komt op de wachtlijst tot er een plaatsje is voor die dag en/of tijd.


Welke kleding moet mijn kind aan tijdens de zwemles?

Bij de niveaus 1 t/m 4 dragen alle kinderen zwemkleding en een T-shirt met lange mouwen. Op dit T-shirt staat op borst en rug duidelijk de voornaam van het kind. 

Tijdens de kijklessen mogen de kinderen van niveau 4 de kleren van het kledingpakket aan om hier alvast aan te wennen.

Vanaf niveau 5 en voor diploma B dragen de kinderen elke les het volledige kledingpakket:


Kledingeisen A & B breed


Voor diploma C komt hier nog een regenjas bij.


Hoe kan ik de vorderingen van mijn kind volgen?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: u kunt in het leerlingvolgsysteem op de website  webshopdeduikelaar.recreatex.be  bekijken hoe het met uw kind gaat. Daarnaast is er iedere maand een kijkles, waar u aan het einde vragen kunt stellen aan de zweminstructeur. Hebt u behoefte aan meer informatie over de vorderingen van uw kind, dan kunt u gebruik maken van het telefonische spreekuur van de zweminstructeur van uw kind. U kunt hier zien wanneer de spreekuren worden gehouden. 


Mag ik aanwezig zijn bij de zwemles?

Wanneer er geen kijkles wordt gegeven, kunt u plaatsnemen in de koffiehoek bij de bar van het zwembad. Daarvandaan kunt u de zwemlessen volgen. Eén keer per maand is er een kijkles. U kunt dan plaatsnemen rondom het zwembad op aanwijzing van de zweminstructeur. Aan het einde van de kijkles is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 


Wanneer wordt er afgezwommen voor een diploma?

Het afzwemmen gebeurt tijdens de reguliere zwemlestijden, maar wel in aparte afzwemgroepen. Uw kind krijgt de les ervoor een briefje waarop staat dat het mag afzwemmen. Zonder briefje wordt er niet afgezwommen. 

Tijdens het afzwemmen mogen de ouders plaatsnemen aan het bad. U dient andere kinderen naast u op de bank te houden. U bent ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen kind wanneer het niet zwemt. Grootouders en andere belangstellenden kunnen plaatsnemen op het plateau in de zwemzaal.