Spring naar inhoud
Home Zwemlessen Zwem ABC

Zwem ABC

Zwemmen is meer dan het halen van een diploma. Water moet zo vertrouwd zijn dat het kind zich veilig voelt. Het zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen. Waarbij zwemveiligheid een belangrijke rol inneemt.


A-diploma

Jonge kinderen leren op een speelse manier met het water om te gaan. Bij het A-diploma leren kinderen vier zwemslagen: schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water. Zoals verschillende manieren van in het water gaan, onderwater zwemmen, drijven, watertrappen en gekleed zwemmen


B- & C-diploma

Bij het B- en C-diploma worden de afstanden van de verschillende slagen uitgebreid en verder geperfectioneerd. Bij het C-diploma wordt geleerd hoe je moet handelen als je te water raakt met kleding en regenjas. Bij C wordt alleen een regenjas toegevoegd aan het kledingpakket, de rest blijft hetzelfde als bij A en B.



Uw kind opgeven voor zwemles

Het opgeven van uw kind kan  online (voor diploma A) of via de kassa. Uw kind wordt ingeschreven en het inschrijfgeld dient direct te worden voldaan. Zwemlessen worden gegeven van dinsdag tot en met zaterdag.Op dinsdag is er alleen ruimte voor privé lessen. Hierover kunt u contact opnemen met onze coördinator zwemzaken Rianne Stolk.



Tijdens de vakantie gaan de regulieren lessen niet door en geldt er een alternatief openstellingsrooster. Deze kunt u vinden onder het kopje ‘Nieuws’. Bij de coördinator van de zwemlessen kunt u terecht voor informatie over uw kind, bij verandering van tijd/dag, melding van langdurige ziekte en klachten. Het afmelden van uw kind vanwege eenmalige ziekte of andere eenmalige afwezigheid kunt u online doen via het leerlingvolgsysteem. Voorafgaand aan de eerste zwemles van uw kind zal de coördinator u een mail sturen met alle informatie omtrent de zwemles. Ook zal de coördinator of betreffende lesgever u nog een beknopte uitleg geven aan de start van de zwemles.